O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti III bosqichida tahsil olayotgan doktorant va tayanch doktorantlar

¹Doktarantning F.I.Sh.Doktorlik dissertatsiya mavzulariIxtisoslik shifriO‘qitish turiIlmiy maslahatchining(rahbar) F.I.Sh
1.Djurayev Dusmurod UralovichTurkistonda ta’lim tizimini tashkil etish va boshqarishning nazariy-metodologik asoslari (XIXasr oxiri va XX asrning boshlari misolida)13.00.01Doktoranturap.f.d., prof. R.X.Djurayev
2.Mahmudova Darmonjon BozorboyevnaMehnat va kasb ko‘nikmalari vositasida umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘quvchilarini ijtimoiylashtirish-ning didaktik t13.00.01Tayanch doktoranturap.f.d., prof. R.X.Djurayev
3.Isabayeva Mashxura MuxiddinovnaBiologiyani o‘qitishda o‘quvchilarda sog‘lom turmush tarzi ko‘nikmalarini tarkib toptirish tizimi (5-9sinflar misolida).13.00.02Tayanch doktoranturap.f.d., prof. J.O.Tolipova
4.Turg‘unov Abdurashid AbdumannobovichMamlakatni modernizatsiyalash sharoitida yuqori sinf o‘quvchilarini kasb-hunarni mustaqil tanlashga tayyorlashning tashkiliy-pedagogik tizimi13.00.01Tayanch doktoranturap.f.d., prof. N.I.Taylakov
5.Xurramov Eshmaxmat EshqulovichBo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlashning pedagogik texnologiyalari13.00.01Tayanch doktoranturap.f.d., prof. Sh.A Abdullayeva
6.Xakimova Dildora MashrabovnaUmumiy o‘rta ta’lim muassasalari o‘quvchilarida refleksiv ko‘nikmalarni shakllantirish va rivojlantirish jarayonlari menejmenti13.00.01Tayanch doktoranturap.f.d., prof. S.T.Turg‘unov